/Salut Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya

Documentació

Setmana 11 (13/03/2023 - 19/03/2023)

Objectiu del web

Facilitar de forma pública i transparent el seguiment epidemiològic de les infeccions respiratòries agudes (IRA), incloent la COVID-19, a Catalunya mitjançant la monitorització d’indicadors clau.

Justificació de conceptes clau

Vigilància diagnòstica clínica (sindròmica o universal)

Aquesta modalitat de vigilància es realitza a partir dels diagnòstics clínics de IRA que es realitzen a l’atenció primària sense necessitat que tinguin una confirmació microbiològica o una prova realitzada. Inclou tots els diagnòstics realitzats a Catalunya i registrats en la Historia Clínica Electrónica (ECAP) amb la corresponent codificació.

Vigilància sentinella en atenció primària (per mostreig i estimacions poblacionals)

Aquesta modalitat de vigilància es realitza a partir d’un mostreig aleatori realitzat en les persones que acudeixen amb simptomatologia suggestiva d’IRA a uns determinats centres de d’atenció primària. En aquest sistema sentinella participen 33 equips d'atenció primària de tota Catalunya. Aquests equips recullen una mostra en els pacients amb clínica suggestiva que s’envia al laboratori de referencia participant per tal de  determinar concretament a quin microorganisme es deu la clínica. 

Interpretació

Setmanalment hi haurà una interpretació qualitativa de l'evolució de la transmissió dels diferents virus respiratoris a Catalunya.

Diagnòstics clínics d’IRA

Encara que no hi hagi una confirmació microbiològica, determinats diagnòstics indiquen més un microorganisme causal que altres. Així, la bronquiolitis en nens és més indicativa de virus respiratori sincicial (VRS), i determinats quadres respiratoris són suggestius d’una grip. Els diagnòsics de COVID-19 inclouen registres a la història clínica sense necessitat de confirmació. L’evolució d’aquests diagnòstics es mostra en les gràfiques corresponents. També es descriu l'evolució de les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària com indicador de gravetat i les incapacitats temporals (IT - baixes laborals) com a aproximació de la càrrega de la malaltia en la població.

Comparativa

En algunes gràfiques es pot fer el seguiment de l'evolució de la transmissió de les IRAs en anys anteriors i en altres, veure si les dades observades es troben dins del rang esperable segons l’evolució de les dades històriques. També es poden filtrar les dades per regions sanitàries Regions sanitàries del CatSalut), grups d’edat, sexe i vulnerabilitat social definit per grups de l’indicador socioeconòmic (ISC) de l’Aquas (veure informació complementària).

Intervals de confiança

La informació obtinguda mitjançant tècniques de mostreig aleatori permeten fer estimacions de les dades reals a la població general però la precisió amb la qual es pot fer aquesta estimació és variable i depèn del nombre de casos registrats. Els intervals de confiança indiquen els marges superior i  inferior entre els quals es troba el valor real en el 95% dels casos.

Característiques del web

L'origen de les dades sobre el seguiment epidemiològic de les infeccions respiratòries a Catalunya és  divers i canviant, fent-lo un sistema complex de sistematitzar i interpretar. Aquest document pretén, per una banda, descriure les fonts de dades, però també per una altra, explicar i ajudar a interpretar les dades i les seves peculiaritats.

Fonts de dades

De cadascuna de les dades i indicadors que trobareu a la web, s’especifiquen les fonts de dades. A continuació es descriuen totes les fonts de dades que s’estan usant.

Font

Descripció

Dades que aporta

ECAP (Estació Clínica de l’Atenció Primària)

És la plataforma de la història clínica de l’Atenció Primària de Catalunya. Utilitza els diagnòstics codificats amb CIM10-MC i les variables pròpies.

Malalties respiratòries agudes

Baixes laborals

Històric de cens hospitalari

Ingressos a hospitals de Catalunya, només disponible des del 29/04/2020

Ingressats COVID

 

Declaració numèrica 

 Declaració numèrica dels llits de crítics ocupats per pacients amb covid

 Ingressats a UCI per COVID

Registre Sanitari Agregat (RSA) de Salut

Registre centralitzat de PCR/TAR del sistema públic de Salut.

PCR

Defuncions COVID

Orfeu

Programa per al registre de PCR/TAR, que inicialment es va fer servir per sol·licitar i enregistrar les PCR/TAR dels professionals sanitaris i dels cribratges de residències

PCR

Registre central d’assegurats del CatSalut

Registre d’assignacions de les persones als seus equips d’atenció primària

Població

Edat

Gènere

Territori

Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)

Aplicatiu on s'enregistren les dosis de la vacuna per al SARS-CoV-2 i els resultats de laboratori

Vacunats

Resultats de laboratori

Grup d'indicació de la vacuna

 Grups oberts proposats pel Ministerio de Sanidad. Les persones s'assignen de forma geràrquica en aquests grups. És a dir, si tenim una persona institucionalitzada de 85 anys, estarà en el grup d'institucionalitzats (1A) i no el en de (5A) de persones de 80 anys o més. Actualment es tenen en compte les cohorts de naixement.

 Ministerio de Sanidad

AQuAS

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 

Indicador socioeconòmic ISC

VARCO

Aplicatiu on s'enregistren els resultats de seqüenciació de SARS-CoV-2 dels laboratoris del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC) Variants, llinatges i subllinatges de SARS-CoV-2

 

Totes les dades han passat per un procés d’anonimització i, per evitar riscos de reidentificació, algunes dades s’han generalitzat (l'edat s'ha agregat en grups d'edat) en aplicacions tècniques d’anonimització. 

Data d’inici

Es recullen les dades de diagnòstic clínic des del setembre de l’any 2011, tot i que al web es mostren sempre les últimes quatre temporades. La recollida de dades de la COVID19 s’inicia l’01/03/2020. La recollida dels resultats de laboratori del sistema sentinella d’atenció primària comença al 10 de Maig del 2022.

Data actualització

Les dades es publiquen al web setmanalment cada dimarts. Aquesta publicació inclou dades de setmanes completes; això vol dir fins al diumenge anterior.

Les dades són dinàmiques

Donada la peculiaritat de la situació, les dades poden variar d’una setmana a una altra. És a dir, si mirem una dada avui és X, però si la mirem una setmana després, pot ser X+3. El motiu de la variació és diferent segons la dada.

Aquí us presentem el llistat, però us ho explicarem en detall en el glossari de cada concepte.

Paràmetre

Motiu

PCR

Quan un professional sanitari demana una PCR, aquesta triga en arribar un temps variable que pot ser hores o dies. La web va incorporant les PCR/TAR a mesura que es van rebent els resultats i aquest s’imputa al dia que es va realitzar la prova. Per això el nombre de PCR pot augmentar de forma retrospectiva.

És per aquest motiu que la web només mostra dades fins a 3 dies abans, que és quan ja estan publicades la majoria de PCR, tot i que un nombre variable es poden anar publicant en dies posteriors.

Infeccions respiratòries agudes

A l’hora de fer el diagnòstic a la història clínica, es pot especificar quin és el dia d’inici de la malaltia, que pot ser anterior al dia de l’assistència. És per això que hi pot haver increments del nombre de diagnòstics amb posterioritat a la data.

També pot passar que, després de rebre els resultats d’una prova, es modifiqui el diagnòstic d’infecció respiratòria aguda per un altre. En aquest cas, el nombre d’infeccions respiratòries agudes de la web disminuiria.

Defuncions

Les defuncions poden portar cert retard en la notificació. A la web, les defuncions s’imputen al dia de la defunció i no el dia de la notificació. És per això que poden anar augmentant de forma retrospectiva.

Descàrregues

Hi ha una apartat de descàrrega de dades on trobareu els enllaços als diferents datasets que contenen les dades que es mostren al web i que estan allotjats al portal de transparència de la generalitat. Sempre que sigui possible, els trobareu desagregats per any, setmana, grups d’edat, sexe, ISC i àrea bàsica de salut.

A aquests datasets també s’ho pot accedir directament des del portal de transparència sense passar pel web de SIVIC.

Glossari

A continuació es defineixen els diferents conceptes que s’usen per al càlcul dels indicadors per fer el seguiment epidemiològic de les infeccions respiratòries a Catalunya.

Conceptes 

Concepte

Definició

Font

Població

Totes aquelles persones residents a Catalunya. Aquesta dades és diferent segons l’any.

RCA

Infecció respiratòria aguda (IRA)

Es tenen en compte cadascun dels episodis de malaltia respiratòria aguda que es diagnostiquen  a la història clínica d'atenció primària.

ECAP

Pneumònies

Es tenen en compte tots els diagnòstics de pneumònia per qualsevol causa registrats a la història clínica d'atenció primària.

 ECAP

Ingressats COVID19

Nombre de pacients ingressats als hospitals que tenen un resultat positiu a la COVID-19 que hi ha en l’última data del període mostrat. L'ingrés ha pogut ser per COVID19 o per una altra causa.

Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA.

Històric de cens hospitalari

Ingressats UCI COVID19

Nombre de pacients ingressats a la UCI amb COVID-19 en l’última data del període mostrat. Es diferencien els pacients que ingressen en UCI com a conseqüència de la COVID19 dels que ingressen per altre causa però han tingut un resultat positiu amb PCR/TAR.En el web es poden consultar els pacients de la UCI per COVID19

Aquests pacients estan inclosos en els ingressats.

Aquests s’imputen al territori de l'hospital comunicant.

Sistema d’autodeclaració de les UCI

Defunció COVID19

Les defuncions tenen les següents característiques que afecten a les dades que presentem:

 • La data de defunció: la data en què la persona mor.

 • La data de notificació: la data en què es notifica al sistema la data de defunció.

 • El motiu de defunció. 

En el cas de la web COVID, les defuncions s’imputen a la data de defunció, però apareixen a la web per primera vegada el dia de la notificació.

Només es tenen en compte les defuncions relacionades amb la COVID-19: que el motiu del certificat de defunció especifiqui que la persona ha mort a causa de la COVID-19 tingui o no PCR/TAR+.

RSA

Vacunats

Número de persones vacunades. 

Pauta completa COVID19: el criteri general per la COVID19 és l'administració de dues dosis i per la grip d’una dosis. Es modifiquen els criteris en funció de les indicacions vigents. 

Record COVID19: l’administració de una dosis addicional per la COVID19

Campanya grip: l’administració d’una dosi de vacuna durant la campanya de vacunació antigripal.

HC3

Dades descriptives

Descripció dels recomptes que apareixen a la web. 

Dades descriptives

Descripció

Grups de edat

Agrupació de les edats de les persones amb diagnòstic d’IRA, en el període i territori seleccionats.

Sexe

Desagregació de les dades per sexe

% de Vulnerables

recompte

Percentatge de persones socialment vulnerables, distribuïts en grups de l’indicadors socioeconòmic, de les persones amb diagnòstic d’IRA, en el període i territori seleccionats

Pacients ingressats 

recompte

Nombre de pacients COVID-19 ingressats per territori i període seleccionat.  

Pacients ingressats a UCI

recompte

Nombre de pacients per COVID-19 ingressats a UCI per territori i període seleccionats.

Defuncions

recompte

Nombre de pacients COVID-19 que han mort per territori i període seleccionats.

Incapacitats temporals

recompte

Nombre d’incapacitats temporals degudes a IRAs per període seleccionats. No es disposa de desagregació territorial ni per edat i sexe d’aquesta dada.

Indicadors

Els indicadors els calculem a partir dels conceptes definits en l’apartat anterior. Cadascun té la seva fórmula i en la descripció explicarem les seves peculiaritats per una correcta interpretació.

Indicador

Fórmula

Descripció

Taxa d’incidència setmanal d’infecció respiratòria aguda

al gràfic

(infecció respiratòria aguda/població)×100.000

És l’indicador més precoç que hi ha per observar canvis en les dinàmiques de transmissió dels virus respiratoris. Està directament relacionat amb l’activitat de l’Atenció Primària.

Evolució diària del nombre de diagnòstics d’infeccions respiratòries agudes

al gràfic

Nombre diari d’infeccions respiratòries acumulades en els 7 dies previs

És l’indicador per estimar el total de casos presents en un moment, col·lectiu u àmbit específic.

Evolució de mostres positives d’IRA

al gràfic

Total setmanal de mostres positives pels diferents virus respiratoris.

És l’indicador que estima quin és el virus respiratori que més està circulant en un moment concret.

Taxa de diagnòstics de pneumònia 

al gràfic

(pneumònies/població)x100.000

És l’indicador que estima la gravetat a la comunitat.

Taxa d’incidència setmanal de bronquiolitis

al gràfic

(bronquiolitis/població)×100.000

És l’indicador que estima la circulació del VRS a la comunitat.

Evolució de les incapacitats temporals per infecció respiratòria

al gràfic

Total setmanal de incapacitats temporals per IRA.

És l’indicador que estima la càrrega de malaltia per IRA.

Taxes estimades pels diferents virus respiratoris

A la taula

(casos estimats/població)×100.000 amb els intervals de confiança del 95%

Aquesta taxa poblacional s’estima a partir dels resultats de laboratori dels casos seleccionats per mostreig aleatori als centres d'atenció primària de la xarxa sentinella i del nombre de diagnòstics totals d’IRA.

S’ha de tenir en compte que per territoris petits aquesta taxa pot ser inestable. 

Cobertures vacunals: primovacunació COVID-19

Nombre de persones vacunades la pauta completa de les vacunes / Total de persones de cadascun dels grups 

És el percentatge de persones vacunades en cada grup que ha completat la pauta completa de la vacunació en funció de les recomanacions del Ministeri vigents. No es tenen en compte els rebutjos ni les exclusions no contraindicacions. 

Cobertures vacunals: record COVID-19

Nombre de persones que han rebut una dosi de record de vacunació / Total de persones en cadascun dels grups

És el percentatge de les persones que han tingut una dosis de record adicional.

Cobertures vacunals

Nombre de persones que han rebut una dosi de vacuna antigripal en l’última campanya/ Total de persones de cadascun dels grups

És el percentatge de persones vacunades de la grip

Informació complementària

Grups de l’indicador socioeconòmic

S’han establert 4 grups de l’indicador socioeconòmic (ISC) en  funció dels punts d’inflexió de la seva distribució per àrea bàsica de salut (ABS), que es mostra en la figura següent:

 isc

 

El primer i últim grup contenen les ABS amb menor i major privació socioeconòmica.

Codis diagnòstics de COVID-19 a ECAP (CIM10MC + thesaurus)

L’ECAP usa la codificació CIM10MC juntament amb una codificació interna, el Thesaurus, que ens ajuda a adaptar la cerca de termes i la codificació a les necessitats específiques de l’atenció primària. 

 • B97.29 ALTRES TIPUS DE CORONAVIRUS QUE CAUSEN MALALTIES CLASSIFICADES EN UN ALTRE LLOC

 • B34.2 INFECCIÓ PER CORONAVIRUS NO ESPECIFICADA. Aquest fou el codi recomanat abans del’1 de juliol de 2020.

 • B97.21 CORONAVIRUS ASSOCIAT AMB LA SÍNDROME RESPIRATÒRIA AGUDA GREU (SARS) QUE CAUSA MALALTIES CLASSIFICADES EN UN ALTRE LLOC

 • J12.81 PNEUMÒNIA PER CORONAVIRUS ASSOCIAT AMB LA SÍNDROME RESPIRATÒRIA AGUDA GREU (SARS)

 • J12.89 ALTRES TIPUS DE PNEUMÒNIA VÍRICA. Aquest codi no és específic de COVID-19, però s’ha usat com a tal a partir de les recomanacions del CatSalut.

 • U07.1 COVID-19. Aquest fou el codi recomanat pel CatSalut a partir de l’1 de Juliol del 2020.

 • Z20.828 amb thesaurus de SOSPITA DE COVID-19

Codis diagnòstics considerats IRA (CIM10-MC)

Inclouen els diagnòstics de COVID-19 +

Diagnòstics de atenció primaria (Castellà)

Código CIE10

Descripción

Códigos CIE-10 que se incluyen

J00

Rinofaringitis aguda [resfriado común]

 • J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]

J04

Laringitis y traqueítis agudas

 • J04.0 Laringitis aguda
 • J04.1 Traqueítis aguda
 • J04.2 Laringotraqueítis aguda

J02.9

Faringitis aguda no especificada

 • J02.9 Faringitis aguda, no especificada

J03.9

Amigdalitis aguda no especificada

 • J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada

J06.9

Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada

 

J20.3-J20.9

Bronquitis aguda

 • J20.3 Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie
 • J20.4 Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
 • J20.5 Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
 • J20.6 Bronquitis aguda debida a rinovirus
 • J20.7 Bronquitis aguda debida a virus ECHO
 • J20.8 Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados
 • J20.9 Bronquitis aguda, no especificada

J21

Bronquiolitis aguda

 • J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
 • J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
 • J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada

J22

Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

 • J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

J09-J11

Gripe

 • J09 Influenza debida a virus de la influenza aviar identificado
 • J10 Influenza debida a virus de la influenza identificado
 • J10.0 Influenza con neumonía, debida a virus de la influenza identificado
 • J10.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a virus de la influenza identificado
 • J10.8 Influenza, con otras manifestaciones, debida a virus de la influenza identificado
 • J11 Influenza debida a virus no identificado
 • J11.0 Influenza con neumonía, virus no identificado
 • J11.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado
 • J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado

J12

Neumonía viral, no clasificada en otra parte

 • J12.0 Neumonía debida a adenovirus
 • J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio
 • J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza
 • J12.3 Neumonia por metaneumovirus humano
 • J12.8 Neumonía debida a otros virus
 • J12.82 Neumonía por Covid-19
 • J12.9 Neumonía viral, no especificada

J17.1

Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte

 

J18.8

Otros tipos de neumonía, microorganismo no especificado

 • J18.8 Otros tipos de neumonía, microorganismo no especificado

J18.9

Neumonía, microorganismo no especificado

   • J18.9 Neumonía, microorganismo no especificado

 

Diagnòstics de hospitals

Codi diagnòstic + ordre de ingrés (Castellà)

Categoría

Signo o síntoma

CIE-10

Anormalidades en la respiración

Disnea, dificultad para respirar
Síndrome de dificultad respiratoria del adulto

R06.0,
J80

Otras alteraciones de la respiración

R06.89

Alteraciones de la respiración no especificadas

R06.9

Fiebre

Fiebre, no especificada

R50.9

Infecciones

Infecciones agudas del tracto respiratorio superior

J00-J06

Gripe y neumonía

J09-J18

Otras infecciones agudas del tracto respiratorio inferior

J20-J22

Otras enfermedades respiratorias 

Bronquitis

J40-J42

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

J44.x

Asma, estado asmático

J45.x

Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto

J96.x

Vinculados a COVID-19

Para las neumonías confirmadas como debidas al nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19)

J12.82
U07.1

 

Diagnòstics de laboratori

Categoría

Microorganisme

Grip

Influenza A virus (Flu A)

Influenza A-H1 (Flu A-H1)

Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09)

Influenza A-H3 (Flu A-H3)

Influenza B virus (Flu B)

VRS

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)


Altres virus respiratoris

Adenovirus (AdV)

Enterovirus (HEV)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Adenovirus (AdV)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Coronavirus 229E (229E)

Coronavirus NL63 (NL63)

Coronavirus OC43 (OC43)

Human rhinovirus (HRV)Data d’actualització del document: 09/06/2022